Veikla

Jau daugiau kaip 50 m. VšĮ Energetikų mokymo centras (toliau – EMC) energetikos, pramonės ir statybų įmonėms teikia mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir sertifikavimo paslaugas. EMC veikla paremta kokybiškų paslaugų kūrimu ir teikimu, efektyvumu ir nauja organizacine kultūra. Nuolatiniai pokyčiai ir noras numatyti tai, kas netrukus bus svarbu kiekvienam nenorinčiam stovėti vietoje, skatina kurti tai, kas vadinama šiuolaikiškais ir išmaniaisiais mokymais.
 
EMC teikiamos paslaugos:
 
  MOKYMAI:
 • tęstinis formalusis ir neformalusis profesinis mokymas;
 • kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai;
 • specializuoti mokymai elektros, šilumos, dujų, naftos energetikos sektoriams;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai
 • radiacinės saugos;
 • privalomieji sveikatos ir higienos įgūdžių mokymai;
 • darbui su potencialiai pavojingais įrenginiais;
 • šaldymo ir vėdinimo įrangos;
 • miškininkystės;
 • krautuvų ir automobilinės įrangos
 • nuotoliniai (elektroniniai) mokymai.
SERTIFIKAVIMAS:
 • energetikos darbuotojų atestavimas (elektros, šilumos, dujų, naftos sektoriuose);
 • suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos tikrinimas;
 • statybos inžinierių profesinių žinių vertinimas (mechanikos ir elektrotechnikos darbai).
  DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA:
 • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas ir konsultavimas;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos ruošimas;
 • prevencinių priemonių darbuotojų saugos ir sveikatos srityje vertinimas (auditas);
 • nelaimingų atsitikimų ir incidentų tyrimas.
 • darbuotojų privalomieji sveikatos patikrinimai (organizavimas);
 • profesinės rizikos vertinimas.